Mentoring Walk

Warsztat: Poznajmy siebie

Relacja mentoringowa to spotkanie dwóch osób oparte o wzajemny szacunek, wypełnione po brzegi uważnością na potrzeby drugiej strony i przebiegające w atmosferze bezpieczeństwa pozwalającego na wyjście poza strefę komfortu i spróbowania czegoś więcej, inaczej, pełniej. Aby komponenty te zaistniały, niezbędne jest poznanie się uczestników tej relacji. Nie zawsze przedstawienie się i określenie roli zawodowej wystarcza – wszak to tylko tytuł, który towarzyszy naszemu nazwisku w danym miejscu i czasie. Dlatego w pierwszej części warsztatu Mentorzy i Mentee będę mieć okazję poznać się od nieco innej strony i zadać sobie pytania, które nie zawsze przychodzą na myśl podczas pierwszego spotkania.

Karolina Turostowska

Druga część warsztatu dotknie tematu realizacji celów, jakie Mentee chcą osiągnąć dzięki relacji mentoringowej. Pierwszym krokiem na drodze do sukcesu jest świadomość tego, co już mamy, co dotychczas osiągnęliśmy, co nas otacza i wspiera, czyli zasobów, do których w każdym momencie możemy sięgnąć, by zwiększyć szanse realizacji swoich pragnień. Mentee, wspierani przez Mentorów i stymulowani odpowiednimi pytaniami, przejdą przez proces odkrywania, jakimi zasobami dysponują oraz z czego już dziś mogą skorzystać pokonując kolejne kroki zbliżające ich do celu. Będzie to doskonała okazja, aby zrobić małe podsumowanie przed właściwym spacerem z mentorem.

Prowadząca:
Karolina Turostowska
Trener biznesu i coach