Mentoring Walk

Warsztat – Design Thinking: Etap empatyzacji

Edyta Paul change pilot, trener, coach i konsultant. Inicjuje i koordynuje nowe projekty, związane z zarządzaniem zmianą, sprzedażą, tworzeniem nowych usług i produktów wewnątrz dużej korporacji oraz w firmach klientów.

Tworzy zespoły, które te pomysły, projekty i modele wprowadzają w życie. Pomaga tworzyć modele biznesowe, dbać o pozytywne doświadczenia klientów w kontaktach z firmami i wdrażać innowacje.

Przygotowuje do komunikowania o zmianach – m.in. przygotowując do wystąpień publicznych i wykorzystując storytelling w budowaniu marki. Wykorzystuje doświadczenie w zarządzaniu zmianą, agile, design thinking, systematic inventive thinking. Certyfikowany Trener FRIS.

Podstawą mentoringu jest dobre poznanie naszych mentee – czasem lepiej, niż oni sami znają siebie. Jak poznawać i rozumieć tych, którym chcesz pomagać? Spróbujmy wykorzystać do tego Design Thinking!

Jeśli zapytasz 10 osób, co to jest Design Thinking, dostaniesz 11 różnych odpowiedzi.

Samo słowo „design” ma wiele różnych definicji i każda z nich ma inne korzenie. Jedna z najczęściej powtarzanych definicji określa Design Thinking jako stawiające człowieka w centrum podejście do rozwiązywania problemów, które sprawia, że organizacje stają się bardziej innowacyjne i kreatywne. Design Thinking to jednak przede wszystkim sposób myślenia.

Pierwszym etapem Design Thinking jest zrozumienie. To w tym etapie budujemy empatię z tymi, których dotyka problem, który chcemy rozwiązać. Poznajemy użytkowników, ich motywacje, potrzeby, podważamy nasze własne hipotezy i założenia, szukamy różnic między tym, co ludzie robią a tym, co mówią, obserwujemy, pytamy, dostrzegamy to, czego nie widzieliśmy wcześniej.

Na naszych krótkich warsztatach poznamy i przetestujemy kilka narzędzi z etapu empatyzacji. Wszystkie mogą się wam przydać na mentoringowym spacerze 🙂

Uwaga: Warsztat jest dostępny jedynie dla uczestników Poznań Mentoring Walk (mentee i mentorzy).