Mentoring Walk

Urząd Miasta Poznań obejmie swoim patronatem również drugą edycję

II edycja naszego wydarzenia otrzymała Patronat Prezydenta Miasta Poznań!  Miasto Poznań wspierało naszą inicjatywę w 2017 i ponownie jest z nami!!! Jesteśmy dumni i czujemy się wyróżnieni!!!