Mentoring Walk

Dla Mentora

Stając się Mentorem w ramach Poznań Mentoring Walk pomagasz budować potencjał liderski kobiet w naszym regionie!

Wierzymy, że mentoring to nie tylko na przekazywanie najlepszych praktyk osobie mniej doświadczonej. W Poznan Mentorig Walk obie strony zyskują inspirując siebie nawzajem a w trakcie spotkania mają szanse spojrzeć na siebie z zupełnie innej perspektywy.

Swoim zaangażowaniem kształtujesz rzeczywistość, w której wieksza liczba kobiet będzie miała szanse na dostęp do topowych pozycji w biznesie, polityce czy instyticji zaangażowanych w sprawy społeczne.

Jako Mentor inspirujesz kolejne kobiety do działania i do odkrywania ich potencjału!

Poznan Mentoring Walk to miejsce dla osób zaangażowanych i zmotywowanych do działania, wspierających siebie nawzajem. Mentee biroą udział w wydarzeniu, ponieważ chcą się z Tobą spotkąć i chcą z Tobą realizować ścieżkę, którą wybrały!

W trakcie Poznań Mentoring Walk zbudujesz relacje zmieniające również Twoją rzeczywistość!

Jak zarejestrować się jako mentor do Poznań Mentoring Walk:

  1. Pobierz formularz [wersja PL lub EN]
  2. Wypełnij go
  3. Wyślij go na adres pmw2017@poznanmentoringwalk.pl do 11 września 2017
  4. Osoby z naszej organizacji dokonają dopasowania par mentor / mentee w oparciu o dane jakie podasz

Informacja: Liczba miejsc w pierwszej edycji jest ograniczona.

Formularz dla mentora:

Pobierz plik

English Version:

By becoming a mentor within the Poznan Mentoring Walk, you contribute to building leadership potential of women in our region!

We believe that Mentoring is not only about passing on good practices. In Poznan Mentoring Walk, both mentor and mentee benefit from the relationship inspiring one another. During the meeting they have an opportunity to get to know one another from a different perspective.

Your engagement shapes the reality in which more women will have a chance to apply for top positions in business, politics and institutions dealing with social issues.

As a Mentor you inspire women to act and discover their potential!

Poznan Mentoring Walk is a place for motivated and engaged people who want to support each other. Mentees participate in the event because they want to meet you and pursue their career path with you!

During Poznan Mentoring Walk you will establish relationships changing your reality as well.