Mentoring Walk

Dla Mentee

Ważne: zapisy na pierwszą edycję Poznań Mentoring Walk są już zamknięte.

Nie chcesz przeoczyć kolejnej edycji? Polub na fanpage lub zapisz się do newslettera.

Poprzez Poznań Mentoring Walk tworzymy przestrzeń dla liderek do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji i doskonalenia swoich umiejętności. Jednocześnie jest to doskonała okazja do poznania przedstawicieli lokalnych organizacji biznesowych oraz środowiska kultury i sztuki.

W trakcie wydarzenia przedstawimy Cię doświadczonemu liderowi lub liderce, który/a zostanie Twoim Mentorem.

Dzięki informacjom, którymi podzielisz się z nami w formularzu, dopasujemy do Ciebie osobę, która ma doświadczenie w podobnym obszarze co Ty. Pokaże Ci w praktyce jak działać, aby być skuteczną w osiąganiu celów, które Ty sama określisz.

Twój Mentor poza dzieleniem się najlepszymi praktykami wprowadzi Cię również w swoją sieć kontaktów. Poznasz wiele osób, które mogą pomóc Ci w Twojej karierze.

Poznan Mentoring Walk to miejsce dla osób zaangażowanych i zmotywowanych do działania, wspierających siebie nawzajem. Biorą udział w wydarzeniu, ponieważ chcą się z Tobą spotkać i chcą pomóc Ci realizować ścieżkę, którą wybrałaś!

W pierwszej edycji zaprosimy Cię na Warsztat poświęcony odkryciu i zwiększeniu świadomości Twoich mocnych stron. Będzie to doskonała baza do kolejnych rozmów i spotkań z Mentorem.

W trakcie Poznań Mentoring Walk zbudujesz relacje zmieniające rzeczywistość

Jak zarejestrować się jako mentee do Poznań Mentoring Walk:

  1. Pobierz formularz [wersja PL lub EN]
  2. Wypełnij go
  3. Wyślij go na adres pmw2017@poznanmentoringwalk.pl do 11 września 2017
  4. Osoby z naszej organizacji dokonają dopasowania par mentor / mentee w oparciu o dane jakie podacie

Informacja: Liczba miejsc w pierwszej edycji jest ograniczona.

Masz pytania? Zobacz nasz wpis FAQ.

Formularz dla mentee:

Pobierz formularz

 

English Version:

By means of Poznan Mentoring Walk we create space for female leaders to exchange experiences, inspire one another and perfect their skills. Simultaneously, it is a great opportunity to meet representatives of local businesses as well as cultural and artistic environment.

During the event, you will be acquainted with an experienced leader who will be your Mentor. Based on your personal information provided in the form, we will find a mentor matching your needs. She or he will show you how to effectively achieve your goals. Your Mentor will also share his social network with you. You will get to know a lot of people who might contribute to your career development.

Poznan Mentoring Walk is a place for engaged, active and motivated people who support each other. They participate in the meeting because they want you meet you and help you pursue your career path.

In the first edition we will invite you to a workshop aimed at defining and increasing awareness of your strengths. It will serve as a basis for your prospective meetings and discussions with the Mentor.

In the course of Poznan Mentoring Walk you will establish relationships changing the reality.